Home / مدیر فنی

مدیر فنی

مدیر بخش "شبکه مجازی جهانی" جشنواره

جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد

Larg-Pic-Heder-2

در دنیای امروز که عصر امپراتوری رسانه ها است، تجهیز فعالان فرهنگی به تکنیک های جدید هنری به عنوان ابزاری کارا در مقابله با تهاجمات فرهنگی بیگانه، امری اجتناب ناپذیر است. در این بین، مهمترین و اثر بخش ترین رسانه ها که رسانه های تصویری (اعم از تلویزیون و سینما ...

Read More »
نظر

نظرسنجی ثبت نام