Home / افراد ثبت نام شده

افراد ثبت نام شده

لطفاً طبق زمان بندی انتخاب شده در جشنواره حضور یابید.

تا کنون افراد زیر را ثبت نام کرده اید:

شما هنوز برای شرکت در برنامه های جشنواره ثبت نام نکرده اید.

فقط ثبت نام کسانی قطعی شده است که کد رهگیری به صورت پیامک دریافت کرده اند. و ثبت نام های ناموفق از لیست بالا حذف می شوند.

وضعیت پرداخت پس از چند ساعت به روزرسانی می شود.

 

ریز برنامه های جشنواره

اطلاعات پذیرش

نظر

نظرسنجی ثبت نام